Jozef Wiora
Uwaga! Strona wykorzystuje pliki cookies. Można je wyłączyć w opcjach przeglądarki, jednak niektóre opcje strony mogą nie działać poprawnie.
WSZOP - Automatyzacja i robotyzacja...
SI


Studia dzienne DZIP-13 BHP II/3:
Studia zaoczne ZZIP-23 BHB II/4, ZZIP-23 ZJ II/4, ZZIP-23 LwPiH II/4


Materiały do wykładu (DZIP)

Informacje drukowane

DZIP-12 BHP II/3
Studia dzienne sem. letni 2014/2015


Organizacja wykładów

26.02.2015:

Wykład 1 - T. 1, 2

05.03.2015:

Wykład 2 - T. 3, 4

12.03.2015:

Wykład 3 - T. 5, 6

19.03.2015:

Wykład 4 - T. 7, 8,

26.03.2015:

Wykład 5 - T. 9, 10

09.04.2015:

Wykład 6 - T. 11, 12

16.04.2015:

Wykład 7 - Test 1, T. 13

23.04.2015:

Wykład 8 - T. 14, 15

30.04.2015:

Wykład 9 - T. 16, 17

07.05.2015:

Wykład 10 - T. 18, 19

 

zaktualizowano: 07.05.2015

Treść wykładów

Temat 1.

Organizacja zajęć. Podstawowe terminy z automatyki i robotyki. Sterowanie, sygnały, algorytmy.

Temat 2.

Regulacja, sprzężenia zwrotne. Regulator.

Temat 3.

Podział układów regulacji.

Temat 4.

Liczby zespolone: ilustracja graficzna, operacje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie).

Temat 5.

Pochodna funkcji. Równanie różniczkowe. Całka ograniczona. Opis matematyczny modelu w dziedzinie czasu. Sygnały wymuszające: skok jednostkowy, impuls Diraca, wymuszenie sinusoidalne.

Temat 6.

Opis w dziedzinie operatora s (Laplaca). Transmitancja operatorowa. Opis w dziedzinie częstotliwości. Transmitancja widmowa. Skala logarytmiczna. dB. Charakterystyka amplitudowa, fazowa, amplitudowo-fazowa.

Temat 7.

Podstawowe człony automatyki: Człon proporcjonalny. Inercja I-rzędu (opis w dziedzinie czasu, operatora s, częstotliwości, transmitancje, odpowiedź skokowa i impulsowa, charakterystyka częstotliwościowa).

Temat 8.

Inercja II-rzędu, inercje wyższych rzędów; Człon oscylacyjny, całkujący, Człon różniczkujący, człon opóźniający. Łączenie członów automatyki (połączenie szeregowe, równoległe, ze sprzężeniem zwrotnym). Stabilność układu zamkniętego - kryterium Nyquista.

Temat 9.

Regulatory, cechy regulatorów typu P, I, PI, D, PD, PID.

Temat 10.

Układy hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne. Membrana, mieszek. Opór pneumatyczny: kryza, dysza, kapilara, zawór. Siłowniki membranowe i tłokowe. Silniki i siłowniki elektromagnetyczne.

Temat 11.

Technika cyfrowa. System notacji dziesiętnej, binarnej, heksadecymalnej -- przeliczenia. Dodawanie binarne, zapis liczb ujemnych w systemie U2, mnożenie binarne. Operacje logiczne.

Temat 12.

Reprezentacja funkcji logicznych za pomocą bramek NAND. Przerzutnik RS i JK. Liczniki.

Test 1.


Temat 13.

Zarządanie produkcją: Elestyczność systemów. Produkcja warsztatowa, potokowa; komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania (CIM).

Temat 14.

Transmisja szeregowa a równoległa. Pojęcia: LSB, MSB; ramka, protokół. Standardy transmisji szeregowej RS, USB, FireWire, SATA

Temat 15.

Przetworniki C/A i A/C. Kwantowanie, rozdzielczość przetwornika. Układy impulsowe. Próbkowanie - kwantowanie w czasie, Twierdzenie Shannona-Kotielnikowa, Transmitancja impulsowa 'z', impulsator. Rodzaje filtrów (DP, GP, PP, PZ).

Temat 16.

Etyczne problemy automatyzacji, jej zalety i wady.

Temat 17.

Klasy i rodzaje ochrony, strefy zagrożenia wybuchem.

Temat 18.

Regulatory cyfrowe: budowa, multi- i demultiplekser. Standardy przemysłowe sygnałów. Standard HART.

Temat 19.

Standardy komunikacyjne: PROFIBUS, Fundation Fieldbus, ModBus; LonWorks; CAN. Czasy próbkowania. Typy regulatorów.

 

zaktualizowano: 07.05.2015